აკუსტიკური პანელები

Posted by:

ეს ხმის დამხშველი და ხმის გასაუმჯობესებელი  აკუსტიკური პანელები გამოიყენება რათა აღმოიფხვრას ბგერის რეფლექსები  და გაუმჯობესდეს სიტყვის წარმოთქმის ჟღერადობა, მკითხველისათვის მარტივ ენაზე რომ ავხსნათ ანუ ლაპრაკისას დახშული იყოს გარეშე ხმები, ხოლო ძირითადი დიალოგი გასაგებად ისმოდეს .  მისი ტიპიური შემადგენელი  მატერიალებია ღია პენოპოლიურიტენის ფორებით დაკლეტკილი მელამინისებური რბილი ქსოვილით დაფარული ზედაპირი . მრავალფეროვანი მასალების  შეხამება საკმაოდ კარგ პროდუქტს  გვაძლევს ხელთ.მისი განთავსება შესაძლებელია  კედლებზე  ჩვენი სურვილისამებრ.

 

სად შეიძლება გამოვიყენოთ ისინი? 

  • ოფისები
  • სასტუმროები
  • მაღაზიები
სრული ინფორმაცია →
0