მინაბოჭკოვანი ფილები ფასადის მოპირკეთებისთვის

Posted by:

მინაბოჭკოვანი ფილები გვაძლევს განუსაზღვრელ შესაძლებლობას ნებისმიერ ფორმის-დიზაინის განსახორციელებლად. მინა ბოჭკოებისგან დამზადებული სხვადასხვა სახის საარმატურე ელემენტები გამოყენებით და რთული კონფიგურაციის მიხედვით შეგვიძლია მივიღოთ თანამედროვე სამშენებლო მასალა.მას ძირითად ფასადის მოპირკეთებისთვის იყენებენ.

მინაბოჭკოვანი ფილები გამოირჩევა ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლებით:
● სიმტკიცე კუმშვა და ღუნვაზზე
● ყინვაგამძლეობა
● ცეცხლმედეგობა
● წყლის შთანთქმა

 

სრული ინფორმაცია →
0