ანტი-სტატიკური ვინილის იატაკი

Posted by:

სრული ინფორმაცია →
0

ვინილის იატაკი

Posted by:

ვინილის იატაკი შეიძლება გამოიყენოთ იმ ნებისმიერ ადგილას, სადაც ადამიანები მუშაობენ,სწავლობენ,თამაშობენ ანდაც ყოველდღიურ ცხოვრებას ეწევიან. დიზაინი,მდგრადობა,აკუსტიკა,ადვილად გასაწმენდი,კომფორტი და გამძელობა ეს იმ ძირითადი მახასიათებლების ჩამონათვალია და მის ყურადღებას იწვევს რაც ვინილის იატაკს გააჩნია. ვინილის იატაკი ხელმისწავდომია როგორც ფურცლოვანი ისე ფილები სახით ფართო სპექტრის ხის,ქვის და ლითონის დიზანით.

სად გამოიყენება ვინილის იატაკი?
ვინილის იატაკი ძირითად გამოიყენება იმ პროფესიულ დარგებში,სადაც ადამიანები აქტიურად ყოველდღიურ საქმიანობას მისდევენ:

  • ჯანდაცვა
  • სკოლები
  • კომერცია
  • სავაჭრო

ვინილის იატაკი თავისი მახასიათებლებით არსებობს განსხვავებული ტიპის იატაკები:
-მარადიული დიზაინის ფურცლოვანი ვინილის იატაკი
-Eternal Original
სრული ინფორმაცია →

0