დიბონდის ფასადი

Posted by:

ალუმინის კომპოზიტური პანელი – ეს არის მრავალფენოვანი მასალა სიმყარის უმაღლესი თვისებებითა და მცირე წინოთ. ის ძალიან მოხერხებულია დამუშავებისთვის. კომპოზიტური პანელი დიბონდის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ალუმინის ფენის სისქე, რომელიც ფარავს პანელს ორივე მხრიდან. მეტნაკლებად პოპულარული სისქე არის 0,2 0,3 0,4 მმ. 0,4 მმ სისქის პანელი გამოიყენება შენობის და ე. წ. ვენტილებური ფასადის მოსაპირკეთებლად.
გარე რეკლამაში ძირითადად გამოიყენება 0,2 და 0,3 მმ სისქის პანელები, ხოლო ზომები 1500×4000, 15000×4000 მმ ძირითად მოიხმარენ ფერთა კომპლექტთან ერთად პანელის ორივე მხარეს. დამუშავების სიმარტივიდან გამომდინარე (ბურღვა, ტვიფრვა, ჭრა ...

სრული ინფორმაცია →
0