ატრიუმები

Posted by:

     აღნიშნული სისტემა იძლევა მაქსიმალური სინათლისა და ენერგო ეფექტურობას. ამერიკის ენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული სისტემით განათების ენერგიის ხარჯის შემცირება კომპანიას შეუძლია 80%, დღის სინათლის შენობაში კარგად შეღწევადობის ხარჯზე. ამით შესაძლებელია მთლიანად ბიზნესის ენერგო დანახარჯების 33%-ით შემცირება. ასევე, აღიარებულ იქნა რომ დღის სინათლე აუმჯობესებს თანამშრომლების სამუშაო პროდუქტიულობას და ეფექტურობას, ზრდის რა მომუშავეების სამუშაო კმაყოფილებას და ამცირებს სამუშაო გაცდენების რაოდენობას.


სრული ინფორმაცია →
0

წერტილოვანი მინის დამაგრების საფასადე სისტემა

Posted by:

სპაიდერული სისტემა არის არმატურის და საბკონსტრუქციის ელეგანტური წერტილოვანი დამაკავშირებელი.
გამჭვირვალობა და სიკაშკაშე არის ის ძირითადი ასპექტები რაც ახასიათებს სპაიდერული შუშის ფასადს. შემინვა კეთდება ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად მთავარ სტრუქტურულ ფასადზე. თავარი სტრუქტურა შეიძლება იყოს შეღებილი რკინა, ფოლადი ან ალუმინი გამომდინარე პროექტის მოთხოვნებიდან.

სრული ინფორმაცია →
0

სილიკონური შემინვის საფსადე სისტემები

Posted by:

აღნიშნული სისტემა ძალიან ჰგავს ალუმინის ხუფოვან სისტემას, განსხვავება ისაა მხოლოდ რომ გადაბმის ადგილებში ხუფები არ გამოიყენება, და გარედან იქმნება ერთიანი მინის სისტემის ვიზუალი.
სილიკონური შემინვის საფასადე სისტემა ხასიათდება ყველაზე ფილიგრანული შემინვის ხერხით.

სრული ინფორმაცია →
0

ალუმინის ხუფოვანი საფასადე სისტემები

Posted by:

     ალუმინის საფასადე სისტემა შენობის გარე დაფარვის არა სტრუქტურული კედელია, მაგრამ ქმნის სასურველ ამინდს შენობის შიგნით. არასტრუქტურული სისტემის გამო მიიღება მსუბუქი წონის ფასადი, რაც ამცირებს კონსტრუქციულ ხარჯებს. როდესაც შუშა გამოიყენება ფასადისთვის, ის ქნის შენობაში უფრო მეტი შუქის შეღწევის შესაძლებლობას. ალუმინის ფასადი შენობას ანიჭებს ლამაზ და თანამედროვე სტილის ეფექტს.

სრული ინფორმაცია →
0