შუშით გადახურვა

Posted by:

სისტემა ძლევა მაქსიმალური სინათლისა და ენერგო ეფექტურობას. ამერიკის ენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული სისტემით განათების ენერგიის ხარჯის შემცირება კომპანიას შეუძლია 80%, დღის სინათლის შენობაში კარგად შეღწევადობის ხარჯზე. ამით შესაძლებელია მთლიანად ბიზნესის ენერგო დანახარჯების 33%-ით შემცირება. ასევე, აღიარებულ იქნა რომ დღის სინათლე აუმჯობესებს თანამშრომლების სამუშაო პროდუქტიულობას და ეფექტურობას, ზრდის რა მომუშავეების სამუშაო კმაყოფილებას და ამცირებს სამუშაო გაცდენების რაოდენობას.

0
  თემატური პოსტები
  • No related posts found.